Vé tàu hỏa Sài Gòn – Hà Nội

1,218,000 đ

ưu đãi chỉ có tại đây !
  • Giảm 10% khi mua vé khứ hồi lượt về.

Xuất phát từ Sài Gòn

Thời gian: Từ 36h - 38h

Loại Tour: Di chuyển

Tổng tiền

Chương trình Tour

Chính sách hoàn trả vé, đổi vé

I. Điều kiện hoàn trả vé, đổi vé:

Người thực hiện giao dịch đổi vé, trả vé điện tử phải là người mua vé điện tử hoặc là một trong các hành khách đi tầu trên cùng một lần giao dịch mua vé điện tử. Các vé điện tử được coi là cùng một giao dịch mua vé nếu được ghi trên cùng một hóa đơn điện tử.

Vé điện tử đi ngay không có thông tin sẽ không được đổi, trả lại. Trong những trường hợp tàu gặp sự cố, các Công ty VTĐS sẽ quy định danh sách các vé đi ngay được đổi, trả trên hệ thống.

Điều kiện áp dụng: Hành khách hoặc người mua vé có quyền trả vé và các dịch vụ đi kèm theo các quy định của ngành Đường sắt. Khi đổi vé, trả vé hành khách sẽ phải hoàn trả toàn bộ các dịch vụ đi kèm theo vé và chịu nộp một khoản phí được tính bằng tổng phí đổi vé, trả vé và phí hủy dịch vụ đi kèm vé theo quy định. Hành khách cũng có thể hủy dịch vụ và trả phí hủy dịch vụ theo quy định.

Đối với trẻ em vị thành niên, chỉ người bảo lãnh mua vé mới được thực hiện đổi, trả vé tại Cửa vé. Trong trường hợp người mua là công ty, cần cung cấp giấy giới thiệu về người thực hiện đổi, trả vé (có đóng dấu) và giấy tờ tùy thân để thực hiện đổi, trả vé cho vé trẻ vị thành niên.

Người mua vé cung cấp giấy tờ tùy thân có thể thực hiện đổi, trả vé cho những vé mình mua.

Đối với các vé bị khóa cấm trả trên hệ thống (vé đi ngay, vé báo mất…), trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty VTĐS Hà Nội và VTĐS Sài Gòn có thể thiết lập để được phép trả vé trên hệ thống.

II. Quy định về thời gian hoàn trả vé, đổi vé:

Quý khách đều có quyền thay đổi hoặc chấm dứt giao dịch trước khi thanh toán tiền vé tại các ga hoặc tại các Đại lý, bưu cục bán vé tàu hỏa. Trường hợp đã thanh toán tiền vé, nếu Quý khách muốn thay đổi hoặc chấm dứt giao dịch thì thời gian trả, đổi vé áp dụng theo các quy định hiện hành của ngành đường sắt.

Quy định cụ thể:

Hành khách có quyền trả lại vé, đổi vé trước giờ tàu chạy. Doanh nghiệp quy định cụ thể mức khấu trừ tương ứng với thời gian trả lại vé, đổi vé và các nội dung khác có liên quan đến việc trả lại vé, đổi vé của hành khách.

1.Thời gian trả lại vé, đổi vé:

 1.1. Tàu khách trong nước (bao gồm tàu khách Thống nhất và tàu khách Khu đoạn chạy suốt trên tuyến đường sắt Bắc – Nam):

  1. a) Đối với vé cá nhân: Trước giờ tàu chạy là 4 giờ.
  2. b) Đối với vé tập thể: trước giờ tàu chạy tối thiểu là 24 giờ.
  3. c) Đối với tập thể mua vé trọn toa, trọn cụm toa xe thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng mua vé.

 1.2. Tàu Liên vận quốc tế: thực hiện theo quy định của Tổ chức OSZD, cụ thể:

  1. a) Đối với vé cá nhân: Trước giờ tàu chạy là 6 giờ.
  2. b) Đối với vé tập thể : Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 5 ngày.
  3. c) Nếu không tuân thủ thời hạn trên và trong trường hợp tàu chưa chạy thì chỉ trả lại tiền vé khách (cá nhân, tập thể), không trả lại tiền vé nằm.

1.3. Tùy từng giai đoạn, thời điểm trong năm, Công ty VTSG sẽ điều chỉnh thời gian trả lại vé, đổi vé phù hợp với tình hình thực tế.

2. Quy định về điều kiện trả vé, đổi vé:

2.1. Đối với các tàu Thống Nhất và tàu Khu đoạn:

2.1.1. Trường hợp đổi vé:

– Chỉ áp dụng đổi vé đối với vé cá nhân.

– Hành khách được đổi vé khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thời gian đổi vé thực hiện theo quy định tại Mục 1 nêu trên;

+ Có cùng ga đi, ga đến;

+ Đổi vé 1 lần duy nhất;

+ Bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách;

+ Không được đổi vé trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân ghi trên vé đã mua.

– Sau khi đã đổi vé, nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé thì mức khấu trừ trả vé đối với các vé đã đổi là 30% số tiền in trên vé.

– Các nhân viên bán vé khi đổi vé cho hành khách viết thêm thông tin “vé đã đổi” (đối với vé cứng) bằng bút không tẩy xóa được vào sau tấm vé đã đổi của hành khách và đóng dấu khách vận.

2.1.2. Trường hợp trả lại vé:

  1. a) Đối với vé cá nhân: Người mua vé hoặc người đi tàu được trả vé khi có đủ các điều kiện sau:

– Đối với vé điện tử:

+ Có cung cấp thông tin: Thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân của người mua vé hoặc người đi tàu trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu và thông tin ghi nhận trên hệ thống bán vé điện tử.

+ Không cung cấp thông tin cá nhân (vé đi ngay): Không được trả lại vé, trừ trường hợp khi xảy ra sự cố gây tắc đường chạy tàu vì nguyên nhân bất khả kháng và ốm đau đột xuất thì các vé này được giải quyết theo quy định của Doanh nghiệp.

– Đối với vé cứng: Vé còn nguyên vẹn, không bị rách nát; Không bị tẩy, xóa, sửa chữa và còn đủ các thông tin trên vé.

  1. b) Đối với vé tập thể: Tập thể được trả vé khi có đủ các điều kiện sau:

– Đối với tập thể là đơn vị, tổ chức: Có công văn đề nghị hoặc giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức. Người đại diện cho đơn vị, tổ chức khi đến làm thủ tục trả vé phải mang theo giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân, danh sách tập thể đi tàu.

– Đối với tập thể không phải là đơn vị, tổ chức: Giấy tờ tùy thân của trưởng đoàn đại diện, danh sách tập thể đi tàu.

  1. c) Đối với tập thể mua vé trọn toa, trọn cụm toa xe thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng mua vé.

2.2.  Đối với tàu Liên vận quốc tế:

Hành khách được trả vé khi: Vé còn nguyên vẹn, không bị rách nát; không bị tẩy, xóa, sửa chữa và còn đủ các thông tin trên vé.

2.3. Doanh nghiệp sẽ căn cứ tình hình thực tế để quy định thời gian đổi, trả cho từng mác tàu, từng tuyến đường trong các thời điểm cụ thể.

III. Mức phí trả lại vé, đổi vé:

– Phí trả vé được xác định căn cứ trên các quy định về phí trả vé của ngành đường sắt hoặc theo các quy định cụ thể đối với các vé mua có áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá.

– Doanh nghiệp sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh mức phí trả lại vé, đổi vé cho từng mác tàu, từng tuyến đường trong các thời điểm cụ thể.

– Tàu Liên vận quốc tế thực hiện theo quy định của tổ chức Liên vận quốc tế OSZD.

IV. Cách thức lấy lại tiền đổi, trả vé:

Có hai hình thức lấy lại tiền đổi, trả vé: Tiền mặt, chuyển về tài khoản thanh toán.

       1. Trường hợp khi mua vé trực tiếp tại các điểm bán vé hoặc mua vé qua Website và thanh toán trả sau bằng tiền mặt tại các điểm thanh toán (ATM/Internet Banking/Mobile Banking, nộp tiền mặt tại ga, tại các Đại lý bán vé tàu hỏa, tại các Bưu cục (VNPOST), các điểm giao dịch của Ngân hàng VIB, qua các tiện ích bằng ứng dụng PAYOO,… hoặc nộp tiền mặt tại các đại lý thu hộ ủy quyền của Đường sắt Việt Nam), khi thực hiện việc đổi, trả vé sẽ được nhận tiền mặt trực tiếp tại các điểm bán vé  tại ga hoặc đại lý (căn cứ quy định cụ thể của ngành đường sắt).

        2. Trường hợp khi mua vé và thanh toán bằng hình thức thanh toán trực tuyến:

        2.1. Thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến: Napas, Ngân lượng, Payoo và VnPay: Tiền chuyển về tài khoản đã thanh toán khi mua vé.

Đối với giao dịch hoàn tiền thẻ quốc tế: Sau khi Haraco thực hiện thao tác hoàn tiền trên cổng trước 17h chiều hàng ngày, ngày hôm sau NHTT (ngân hàng trung tâm) sẽ đối chiếu số liệu và tổng hợp dữ liệu của ngày hôm trước và gửi đi TCTQT (tổ chức thẻ quốc tế), tại thời điểm này hệ thống sẽ tự động trích nợ khoản tiền của Haraco. Sau khoảng thời gian T+4 kể từ ngày gửi dữ liệu đi, tiền sẽ được hoàn về phía đầu NHPH (ngân hàng phát hành). Tuy nhiên, thời gian NHPH hoàn tiền cho Khách hàng là  tùy theo chính sách của từng ngân hàng.

Đối với giao dịch hoàn tiền thẻ nội địa: Sau khi Haraco thực hiện hoàn tiền vào ngày hôm trước, ngày hôm sau tiền đã được trích nợ từ Haraco để hoàn về phía ngân hàng phát hành. Tại thời điểm trước ngày 1/10/2017, thời gian NHPH hoàn tiền cho Khách hàng là tùy theo chính sách của từng Ngân hàng, mới đây (ngày 1/10/2017) theo quy định TCTV (tổ chức thành viên)  mới giữa Napas và NHPH thì NHPH sẽ phải hoàn tiền cho KH trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được tiền hoàn.

Lưu ý: Thẻ Quốc tế: Tùy từng ngân hàng phát hành thẻ có ngân hàng sẽ trừ vào kỳ sao kê của tháng kế tiếp, có ngân hàng sẽ thông báo bằng tin nhắn số tiền hoàn trả.

        2.2. Thanh toán qua các ví điện tử: Momo, Vimo…: Tiền chuyển về tài khoản của khách hàng trên ví điện tử.

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.