Hà Nội | Bái Đính | Tràng An | Hạ Long | Yên Tử | Sa Pa

Xuất phát từ - 20/04, 11/05, 01/06, 15/06

6 Ngày 5 đêm

Tour khách đoàn

5,970,000 đ

5,970,000 

Hà Nội | SaPa Điều Kỳ Diệu Của Thiên Nhiên

Xuất phát từ -13/04, 25/05, 08/06, 22/06

4 ngày 3 đêm

Tour khách đoàn

3,860,000 đ

3,860,000 

Hà Nội | Hạ Long | Ngủ đêm trên du thuyền 3 sao

Xuất phát từ Cần Thơ - T5 Hàng tuần

4 Ngày 3 đêm

Tour khách đoàn

4,500,000 đ

4,500,000 

Hà Nội | Tràng An | Hạ Long | Yên Tử

Xuất phát từ Cần Thơ

4 ngày 3 đêm

Tour khách đoàn

3,980,000 đ

3,980,000 

Hà Nội | Tràng An | Hạ Long | Yên Tử | Sa Pa | Hà Nội

Xuất phát từ Hà Nội - T5 Hàng tuần

5 Ngày 4 đêm

Tour khách lẻ

5,270,000 đ

5,270,000 

Hà Nội | Bái Đính | Tràng An | Hạ Long | Yên Tử

Xuất phát từ Hà Nội

3 Ngày 2 đêm

Tour khách lẻ

3,580,000 đ

3,580,000