Vé tàu hỏa Sài Gòn – Hà Nội

Xuất phát từ Sài Gòn

Từ 36h - 38h

Di chuyển

1,218,000 đ

1,218,000