Đà Nẵng | Hội An | Bà Nà Hills

Xuất phát từ Tp Cần Thơ

3 ngày 2 đêm

Tour khách lẻ

4,490,000 đ

4,490,000 

Nha Trang | Vịnh San Hô

Xuất phát từ Cần Thơ

3 ngày 3 đêm

Tour khách lẻ

3,900,000 đ

3,900,000 

Ninh Chữ | Cổ Thạch | Vịnh Vĩnh Hy

Xuất phát từ Tp Cần Thơ

3 ngày 2 đêm

Tour khách lẻ

3,050,000 đ

3,050,000 

Nha Trang | Tàu Đáy Kính Ngắm San Hô | Con Sẻ Tre

Xuất phát từ Cần Thơ

3 ngày 3 đêm

Tour khách đoàn

2,990,000 đ

2,990,000